مجوزها

پروانه کسب اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی 1402

پروانه کسب اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی 1400

گواهی پایان دوره مرکز آموزش اصناف 1400

ثبت اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی 1400

ثبت رسانه بر خط آگهی و مشاغل “شتاب” ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1400

نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت1400

ثبت رسانه بر خط آگهی و مشاغل “شتاب” ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1400

نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت1400

ثبت رسانه بر خط آگهی و مشاغل “شتاب” ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1399

 

گواهی رسانه بر خط آگهی و مشاغل “شتاب” ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1393

گواهی رسانه بر خط ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1392

 

سند رسمی ثبت نرم افزار آگهی و مشاغل “کارآفرینان ارتباطات” معاونت رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1389

تائیدیه فنی نرم افزار آگهی و مشاغل “کارآفرینان ارتباطات” از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سال1391

پروانه انتشار نرم افزار آگهی و مشاغل “کارآفرینان ارتباطات” از معاونت رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال1391

 

نرم افزار آگهی و مشاغل “کارآفرینان ارتباطات” سال 1389

 

گواهی رسانه بر خط آگهی و مشاغل “کارآفرینان ارتباطات” ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1391

 

درخواست ثبت اختراع اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از شورای عالی انفورماتیک کشور سال 1390