ثبت دستی آگهی

آگهی در سایتها

ثبت دستی آگهی

افرادیکه به دلایل مختلف نمیتوانند آگهی ثبت کنند و میخواهند ما برایشان آگهی را طراحی و تنظیم نماییم فرم ذیل را تکمیل نمایند، لازم به ذکر است هزینه طراحی و تنظیم آگهی 50 تومان می باشد که در هزینه ذیل محاسبه شده است.

ثبت آگهی دستی

  • 0 تومان