اکسیژن ساز
1

اکسیژن ساز

قیمت : توافقی
2 سال قبل / تهران ، تهران
باسلام مرکز مشاوره و تجهیزات ارسطو با بیش از 10 سال سابقه اماده ارائه تجهیزات بیمارستانی و اتاق بیمار بصورت شبانه روزی میباشد -فروش و اجاره دستگاه اکسیژن ساز - دستگاه اکسیژن ساز در لیتراژهای 5و10 - این دستگاه برای بیماران کرونایی و ریوی نیز مناسب است -نصب و اموزش توسط کارشناسان فنی - ارسال فوری و تحویل در محل -ودیگر تجهیزات (سیپپ/بایپپ/ونتیلاتور/مانیتورینگ/اکسیژن ساز/کپسول اکسیژن/تخت بیمارستان/تشک مواج سلولی و تخم مرغی/ویلچر/واکر/فتوتراپی/ساکشن ترشحات و ...) - کلیه تجهیزات مورد نیاز اتاق بیمار -جهت مشاوره رایگان باما تماس بگیرید - شماره تماس 02177811483 / 02177031148 -شماره واتساپ 09123686091
دستگاه اکسیژن ساز
1

دستگاه اکسیژن ساز

قیمت : توافقی
2 سال قبل / تهران ، تبریز
باسلام مرکز مشاوره و تجهیزات ارسطو با بیش از 10 سال سابقه اماده ارائه تجهیزات بیمارستانی و اتاق بیمار بصورت شبانه روزی میباشد - فروش و اجاره دستگاه اکسیژن ساز - دستگاه اکسیژن ساز در لیتراژهای 5و10 - این دستگاه برای بیماران کرونایی و ریوی نیز مناسب است - ضمانت کارکرد -پشتیبانی بصورت شبانه روزی - نصب و اموزش توسط کارشناسان فنی - ارسال فوری و تحویل در محل - ودیگر تجهیزات (سیپپ/بایپپ/ونتیلاتور/مانیتورینگ/اکسیژن ساز/کپسول اکسیژن/ویلچر/واکر/ساکشن ترشحات/فتوتراپی/تخت بیمارستان/تشک مواج سلولی و تخم مرغی و ...) -جهت مشاوره رایگان باما تماس بگیرید - شماره تماس 02177811483 / 02177031148 - شماره واتساپ 09123686091
دستگاه اکسیژن ساز
1

دستگاه اکسیژن ساز

قیمت : توافقی
2 سال قبل / تهران ، مشهد
باسلام مرکز مشاوره و تجهیزات ارسطو با بیش از 10 سال سابقه اماده ارائه تجهیزات بیمارستانی و اتاق بیمار بصورت شبانه روزی میباشد - فروش و اجاره دستگاه اکسیژن ساز - دستگاه اکسیژن ساز در لیتراژهای 5و10 - این دستگاه برای بیماران کرونایی و ریوی نیز مناسب است - ضمانت کارکرد -پشتیبانی بصورت شبانه روزی - نصب و اموزش توسط کارشناسان فنی -ارسال فوری و تحویل در محل - ودیگر تجهیزات (سیپپ/بایپپ/ونتیلاتور/مانیتورینگ/اکسیژن ساز/کپسول اکسیژن/ویلچر/واکر/تخت بیمارستان/تشک مواج سلولی و تخم مرغی/فتوتراپی/ساکشن ترشحات/پالس اکسیمتر و ...) -کلیه تجهیزات مورد نیاز اتاق بیمار - جهت مشاوره رایگان باما تماس بگیرید -شماره تماس 02177811483 / 02177031148 - شماره واتساپ 09123686091
دستگاه اکسیژن ساز
1

دستگاه اکسیژن ساز

قیمت : توافقی
2 سال قبل / تهران ، تهران
باسلام مرکز مشاوره و تجهیزات ارسطو با بیش از 10 سال سابقه اماده ارائه تجهیزات بیمارستانی و اتاق بیمار بصورت شبانه روزی میباشد - فروش و اجاره دستگاه اکسیژن ساز - دستگاه اکسیژن ساز در لیتراژهای 5و10 - این دستگاه برای بیمارران کرونایی و ریوی نیز مناسب است -ضمانت کارکرد -پشتیبانی بصورت شبانه روزی -نصب و اموزش توسط کارشناسان فنی - ارسال فوری - تحویل در محل - ودیگر تجهیزات (سیپپ/بایپپ/ونتیلاتور/مانیتورینگ/اکسیژن ساز/کپسول اکسیژن/ویلچر/واکر/فتوتراپی/ساکشن ترشحات/پالس اکسیمتر/تخت بیمارستان/تشک مواج سلولی و تخم مرغی و ...) - کلیه تجهیزات مورد نیاز اتاق بیمار - جهت مشاوره رایگان باما تماس بگیرید - شماره تماس 02177811483 / 02177031148 - شماره واتساپ 09123686091
اکسیژن -ساز
1

اکسیژن -ساز

قیمت : توافقی
2 سال قبل / تهران ، تبریز
باسلام مرکز مشاوره و تجهیزات ارسطو با بیش از 10 سال سابقه اماده ارائه تجهیزات بیمارستانی و اتاق بیمار بصورت شبانه روزی میباشد - فروش و اجاره دستگاه اکسیژن ساز - دستگاه اکسیژن در لیتراژهای 5و10 - این دستگاه برای بیماران کرونایی و ریوی نیز مناسب است - ضمانت کارکرد -پشتیبانی بصورت شبانه روزی - ارسال فوری -تحویل در محل -نصب و اموزش توسط کارشناسان فنی -ودیگر تجهیزات ( سیپپ/بایپپ/ونتیلاتور/مانیتورینگ/اکسیژن ساز/کپسول اکسیژن/ویلچرواکر/فتوتراپی/ساکشن ترشحات/ویلچر/واکر و ..) - کلیه تجهیزات مورد نیاز اتاق بیمار - جهت مشاوره رایگان باما تکاس بگیرید - شماره تماس 02177811483 / 02177031148 - شماره واتساپ 09123686091
دستگاه اکسیژن ساز
1

دستگاه اکسیژن ساز

قیمت : توافقی
2 سال قبل / تهران ، اصفهان
باسلام مرکز مشاوره و تجهیزات ارسطو با بیش از 10 سال سابقه اماده ارائه تجهیزات بیمارستانی و اتاق بیمار بصورت شباه روزی میباشد -فروش و اجاره دستگاه اکسیژن ساز - دستگاه اکسیژن ساز در لیتراژهای 5و10 - این دستگاه برای بیماران کرونایی و ریوی نیز مناسب است - ضمانت کارکرد - پشتیبانی بصورت شبانه روزی - نصب و اموزش توسط کارشناسان فنی -ارسال فوری -تحویل در محل -ودیگر تجهیزات(سیپپ/بایپپ/اکسیژن ساز/کپسول اکسیژن /ونتیلاتور/مانیتورینگ/تخت بیمارستان/تشک مواج سلولی و تخم مرغی/ویلچر/واکر و ...) - جهت مشاوره رایگان باما تماس بگیرید - شماره تماس 02177811483 / 02177031148 - شماره واتساپ 09123686091
دستگاه اکسیژن ساز
1

دستگاه اکسیژن ساز

قیمت : توافقی
2 سال قبل / تهران ، ماكو
باسلام مرکز مشاوره و تجهیزات ارسطو با بیش از 10 سال سابقه اماده ارائه تجهیزات بیمارستانی و اتاق بیمار بصورت شبانه روزی میباشد - اجاره و فروش دستگاه اکسیژن ساز - دستگاه اکسیژن ساز در لیتراژهای 5و10 - این دستگاه برای بیماران کرونایی و ریوی نیز مناسب است - ضمانت کارکرد - پشتیبانی بصورت شبانه روزی - نصب و اموزش توسط کارشناسان فنی - ارسال فوری و تحویل در محل -ودیگر تجهیزات(سیپپ/بایپپ/ونتیلاتور/مانیتورینگ/اکسیژن ساز/کپسول اکسیژن /تخت بیمارستان/تشک مواج سلولی و تخم مرغی/ویلچر/واکر/ساکشن ترشحات/پالس اکسیمتر و ...) - کلیه تجهیزات مورد نیاز اتاق بیمار - جهت مشاوره رایگان باما تماس بگیرید 02177811483 و 02177031148 -شماره واتساپ 09123686091