ترخیص کالا و کارگزاری گمرک کاردان
1

ترخیص کالا و کارگزاری گمرک کاردان

قیمت : 10,000 تومان
2 ماه قبل / خراسان رضوی
هو الرزاق کارگزاررسمی گمرک ایران(ترخیص ومشاوره حمل کالا به آسیای میانه وترکیه واروپا) *دفترکارگزارگمرکی کاردان مبادرت به انجام انواع مختلف فعالیت تجاری (صادرات،واردات،ترانزیت،ترانس شیپمنت و. واردات انواع کالاهای مختلف)بااستفاده از انواع شقوق حمل کالاشامل(ریلی،جاده،دریایی،هوایی )درکلیه گمرکات وایستگاه راه آهن و بنادرو فرودگاه ها) نموده و درنظردارد باانجام مشاوره و رهنمودهای سازنده ومفیدکمک های شایانی رابمنظورتسریع درانجام تشریفات گمرکی نماید ،لذابرآنیم برای رسیدن به‌این تعالی بزرگ،به فضل و توفیق الهی مسیر پیشرفت وتوسعه را باداشتن کادری متخصص و با تجربه به پایان برسانیم*مجموعه فعالیت های این کارگزاری به شرح ذیل می باشد* - انجام کلیه تشریفات گمرکی اعم ازترخیص کالا به صورت واردات قطعی و واردات موقت، ترانزیت خارجی و داخلی...