علوفه کوب و خرمنکوب مرکب
1

علوفه کوب و خرمنکوب مرکب

قیمت : 111,111 تومان
7 ماه قبل / مرکزی
⚙شرکت جاوید صنعت⚙ #آسیاب آسیاب دامداری یک تن در ساعت برق سه فاز الکترو موتور تکفاز خروجی تعییه شده20*20 قابلیت رد کردن مواد یک تن در ساعت جهت آرد کردن یک تن اینستاگرام ما👇👇 @javidsanat1 شماره تماس 09129735945📞 09129735944📞
خرمن کوب مرکب سنگین ساخت
1

خرمن کوب مرکب سنگین ساخت

قیمت : 111,111 تومان
8 ماه قبل / خراسان جنوبی
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09100752873 99191580163 99021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
خرمن کوب مرکب سنگین ساخت
1

خرمن کوب مرکب سنگین ساخت

قیمت : 111,111 تومان
9 ماه قبل / کهگیلویه و بویراحمد
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری  باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09191580163 09021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
خرمن کوب مرکب
1

خرمن کوب مرکب

قیمت : 111,111 تومان
9 ماه قبل / کرمان
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09100752873 99191580163 99021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
علوفه کوب مرکب سه فاز
1

علوفه کوب مرکب سه فاز

قیمت : 111,111 تومان
10 ماه قبل / اردبیل
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅علوفه کوب مرکب سه فاز ✅توری آسان بازشو لنگرسنگین ✅پرتابل قابل حمل ✅سنگین ساخت بدون لرزش ✅روزی 2تن علوفه ✅ساعتی500کیلوگرم آرد دامداری ☎️شماره تماس: 09100752873 09191580163 ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 @mashinsazijamkaranii
خرمن کوب مرکب سنگین ساخت
1

خرمن کوب مرکب سنگین ساخت

قیمت : 111,111 تومان
10 ماه قبل / قزوین
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09100752873 99191580163 99021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
خرمن کوب مرکب
1

خرمن کوب مرکب

قیمت : 111,111 تومان
10 ماه قبل / سمنان
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09100752873 99191580163 99021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
علوفه کوب و خرمن کوب مرکب سنگین ساخت
1

علوفه کوب و خرمن کوب مرکب سنگین ساخت

قیمت : 111,111 تومان
10 ماه قبل / بوشهر
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری  باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09191580163 09021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
خرمن کوب مرکب سنگین ساخت
1

خرمن کوب مرکب سنگین ساخت

قیمت : 111,111 تومان
10 ماه قبل / کرمانشاه
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری  باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09191580163 09021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
خرمنکوب مرکب

خرمنکوب مرکب

قیمت : 111,111 تومان
11 ماه قبل / مازندران
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری  باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09191580163 09021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
خرمنکوب مرکب سنگین ساخت
1

خرمنکوب مرکب سنگین ساخت

قیمت : 111,111 تومان
12 ماه قبل / بوشهر
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری  باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09191580163 09021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
خرمنکوب مرکب سنگین ساخت
1

خرمنکوب مرکب سنگین ساخت

12 ماه قبل / اصفهان
🔶️شرکت ماشین سازی جمکرانی🔶️ ✅خرمن کوب مرکب سنگین ساخت ✅آسیاب دامداری  باقابلیت بازده500کیلوگرم بلغور درساعت وعلوفه کوب سنگین ساخت بازدهی یک ونیم تن علوفه خشک در روز 📌وزن حدودی دستگاه 350 کیلوگرم 📌سیلو 50کیلو بارمیگیرد 📌شافت 55 20تیغه فولادی 📥 شماره تماس جهت ثبت سفارش: 09191580163 09021580163 ⭕ما را در اینستاگرام دنبال کنید👇 https://www.instagram.com/mashinsazijamkaranii
تولیدات صنعتی تند چین کار
1

تولیدات صنعتی تند چین کار

قیمت : توافقی
5 سال قبل / همدان ، همدان
(کیفیت برتر،تند چین کار) طراحی و ساخت و مونتاژ ماشین های کشاورزی. تولید قطعات ادوات کشاورزی. تولیدات صنعتی تند چین کار اولین تولید کننده بیل جلو تراکتور در استان همدان می باشد. تعمیرات انواع ادوات کشاورزی. با بیش از 50 سال ساخت ادوات کشاورزی در استان همدان. (ارسال به تمامی نقاط کشور) تولیدات صنعتی تند چین کار: 1:موور(یونجه چین)165تند چین کار 2:شش خیش با شاسی 10 3:خرمن کوب معمولی 4:خرمن کوب بادی 5:یونجه کوب 6:علوفه کوب 7:بیل جلو تراکتوری 8:ریک 9:شش کوهان (ارسال به تمامی نقاط کشور) ادرس:همدان-چاپارخانه-خیابان 17 شهریور-گاراژحضرت زاده-تولیدات صنعتی تند چین کار تلفن تماس:09188121560 تلفن کارگاه:08132651112 تلفن سفارش:08132661271 ایمیل:tondchinkar@gmail.com ایدی تلگرام:Hosseinbahnazar@ سایت:tondchinkar.ir وبلاگ:tondchinkar.mihanblog.com وبلاگ:tondchinkar.blogfa.com ادرس:همدان-چاپارخانه-خیابان 17 شهریور-گاراژحضرت...
مركز ادوات كشاورزي تربت
1

مركز ادوات كشاورزي تربت

قیمت : توافقی
9 سال قبل / خراسان رضوي ، تربت حيدريه
شركت توليدي ايران مهر تربت تولید كننده ادوات كشاورزی ، ماشین آلات صنعتی ، تجهيزات معدن و سنگ شكن ها شماره ثبت شركت: 284 شماره پروانه بهره برداري: 1374/47884 http://www.imt.co.ir http://imtco.sme.ir كارخانه: تربت حيدريه - كيلومتر يك جاده آسيايي مشهد - مجتمع توليدي ايران مهر فروشگاه مركزي: تربت حيدريه - ابتداي جاده زاوه - بين راشد1و3 - مركز ادوات كشاورزي تربت همراه: 09153204003 فروشگاه مركزي : 52318515-051 نمابر: 52240432-051 سه نسل سابقه ، چهل سال تجربه در ساخت ادوات و ماشين آلات قدرت - دقت - بهره وري Power - Precision - Productivity